Atelier de Cuvinte

Povestiri de viață

Procesul educațional din România este încă tributar unui sistem moștenit din comunism – sever, bazat pe memorare, mai degrabă decât pe înțelegere, gândire critică și creativitate. Este necesară schimbarea paradigmei demersului didactic prin metode creative, inovative, adaptate la elevul modern, care dorește să învețe de plăcere, fără a fi închistat în tipare rigide.

Povestirea este o formă de comunicare emoţională prin care lumea reală este mai bine percepută decât prin înţelegere teoretică, raţiune și comunicare abstractă, iar sarcinile didactice pot fi rezolvate prin înfăţişarea unor procese și fenomene, stimulând imaginația elevilor privind evenimente dincolo de lumea concretă – sursă importantă de dezvoltare a creativităţii.

Prin intriga provocatoare și grafica bogată cromatic, povestirea asigură însuşirea unor reprezentări vii şi clare, incită la analiză şi comparaţii, înlesneşte înţelegerea lucrurilor şi desprinderea esenţialului.

Rolul cadrului didactic este de a găsi soluţiile optime pentru captarea atenţiei, interesului  şi curiozităţii elevilor, lecţia devenind un răspuns al tuturor întrebărilor.

În calitate de profesor de instruire practică – asistență medicală, am coordonat un proiect de fotografie și grafică, care a îmbinat în mod creativ știința îngrijirilor medicale cu arta. De această dată am schimbat rolurile, elevii fiind cei care au creat povestirile, desprinse din propria lor viață, devenind astfel protagoniștii propriilor creații, care au fost foarte apreciate atât de colegii și profesorii lor, cât și în spațiul public virtual.

Integrarea povestirii în procesul didactic transformă școala într-un loc atractiv, în care profesorii și elevii își investesc energia și visele, își conectează cunoștințele cu fantezie, creativitate și plăcere, astfel încât elevii să descopere căi interesante, pline de imagini și aventuri, încurajează profesorii să își reevalueze rolul în procesul de învățare, construiește un nou tip de relație profesor-elev, ajută elevii să-și exploreze talentele și înclinațiile, dezvoltă judecata și gândirea neconvențională, precum și valorile sociale care încurajează comunicarea, compania și cooperarea.

 

 Prof. Mihaela-Corina Bucur 

Școala Postliceală Sanitară “Carol Davila” București

Articole asemănătoare

Newsletterul “EduStory”

Înscrie-te aici ca să primești informații sau resurse care să te inspire
pentru cum să povestești sau să faci prezentări memorabile și cu impact