Atelier de Cuvinte

Povestirea ca metodă didactică folosită trandisciplinar, în conformitate cu noile paradigme ale educației

Aș dori să încep lucrarea de față cu o întrebare: De ce povești, când în ultima vreme sunt multe povești care sunt combătute prin a nu le prezenta copiilor realitatea sau a-i traumatiza?

Din fericire pentru noi, cadre diactice și părinți, avem poveștile terapeutice cu ajutorul cărora elevii pot învăța de la plante, animale, ființe imaginare etc. cum să se comporte în diferite situații și în relațiile cu ceilalți. 

 

Ce este povetirea?

Termenul de povestire are două accepțiuni: povestirea este o modalitate de expunere a genului epic, o narațiune sau o relatare și, povestirea ca specie a genului epic, în proză, care  are dimensiuni reduse și în care autorul este implicat în acțiune ca participant, mesager sau martor al evenimentelor, el relatând evenimentele din punctul lui de vedere.

Ca metodă didactică, povestirea este o metodă expozitivă, ea fiind expusă oral, sub forma unei narațiuni cu ajutorul căreia sunt prezentate fapte, fenomene ale naturii, întâmplări, peisaje geografice etc. Povestirea, folosită ca o forma de activitate organizată, este un instrument cu valente formativ – educative, deoarece cu ajutorul ei comunicarea poate fi mai expresivă și mai ușor de transmis elevilor. Este foarte importantă calitatea celui care transmite povestirea, fiind necesară utilizarea inflexiunilor vocii, a unui vocabular clar, dar în același timp plin de culoare, pentru a ajunge la mintea și inima elevilor și a-i ajuta să trăiască povestea alături de personaje, dar  în același timp să îi facă să înțeleagă morala/învățătura care reiese din poveste.

În activitatea desfășurată la clasă cu elevii din ciclul primar, am constatat că, elevii, au nevoie de exemple, de activități practice, de texte pe care să le înțeleagă, care să provină din lumea magică în care încă mai trăiesc ei. Astfel, am început să caut soluții, am participat la cursuri de perfecționare, am ascultat sfaturile celor mai experimentați decât mine și am ajuns la concluzia că povestirea este o metodă didactică foarte eficientă, care ajută la însușirea de cunoștințe, abilități și priceperi și cu ajutorul căreia elevii învață mai ușor și cu mai multă plăcere, de multe ori identificându-se cu personajele și aplicând în comportamentul lor exemplele pozitive, încercând să corecteze comportamentul neadecvat. Tot cu ajutorul povestirii, elevii învață să se exprime și să lucreze în echipă pentru rezolvarea sarcinilor de lucru.

 

Exemplu de bune practici:

Pentru un proiect transdisciplinar, pentru o zi de școală, la clasa a II-a, am folosit povestrea „Ghiduș cel curajos”, de Mario Ramos. Este o poveste care se desfășoară în lumea animalelor, Ghiduș fiind un puișor de pasăre, crescut de mama lui cu multă dragoste și care scoate în evidență nedreptatea făcută de regele Leon. Datorită faptului că animalele spun că se închină regelui din cauza coroanei, nu pentru că acesta ar merita, Ghiduș are curajul să ia coroana de pe capul regelui și să o pună pe capul altor animale. Văzând că toate animalele pe capul cărora ajunge coroana încep să se commporte ciudat și să dea legi în favoarea lor, Ghiduș o ia și o aruncă în ocean.

Orarul zile a fost astfel: Dezvoltare personală, Comunicare în limba română, Matematică și explorarea mediului și Arte vizuale și abilități practice.

Ziua a debatat cu rugăciune și calendarul naturii după care elevii au ascultat povestirea care a fost însoțită de imagini. Pentru a nu fi prea lungă și a-i face să se plictisească și astfel să uite esențialul, povestirea a fost spusă cu intonație și voce asemănătoare fiecărui personaj care a participat la acțiune. 

La ora de dezvoltare personală mi-am propus să asociez comportamentul negativ al animalelor când au ajuns la putere cu comportamentul oamenilor în diverse situații. Am tras concluzii despre cum s-au comportat animalele și cum ar trebui să ne comportăm noi cu cei mai slabi decât noi. Am pus în balanță comportamente negative vs comportamente pozitive. Pentru ca teoria să fie însoțită de practică, Regele Leon a trimis câteva plicuri cu sarcini pentru ei, pe care și-a pus chiar sigiliul regal. Plicurile conțineau anumite situații în care ei se pot afla, sarcina fiind să execute un joc de rol cu un comportament negativ sau pozitiv în cazul situației date (la alegerea fiecărei grupe). Echipele s-au format prin tragerea de bilețele cu numere dintr-o coroană regală. Ora s-a încheiat cu aplauze și aprecieri verbale, o scurtă dezbatere pe baza jocului de rol și un câtecel despre comportamentul frumos.

Ora de Comunicare în limba română ne-a dat posibilitatea să facem analiză pe text. Am citit un text mai scurt, dar tot pe baza povestirii audiate, la nivel de clasa a II-a. Am subliniat și explicat cuvintele necunoscute și am alcătuit cu ele propoziții pe care le-am scris atât la tablă cât și în caiete. După ce cuvintele necunoscute au fost explicate, elevii au alcătuit cu ajutorul lor propoziții. Cu ajutorul metodei cadranelor elevii au rezolvat câteva sarcini: (1) au avut de identificat titlul, autorul și numărul de alineate; (2) care sunt personajele pe care le-au întâlnit în textul citit / audiat; (3) să scire ce au învățat din text și (4) să deseneze obiectul care le făcea pe anumale să se creadă puternice (în povestirea noastră este vorba despre coroana regală). După rezolvarea fișei, am dat posibilitatea câtorva elevi să ne citească ce au scris, apoi am formulat întrebări și răspunsuri pe baza textului, pe care le-am scris atât la tablă cât și în caiete. La finalul orei, elevii au povestit, folosind propriile cuvinte, povestirea auzită, dar a trebuit să găsescă un alt final povestirii. Cred că folosind povestirea la ora de comunicare în limba română, elevii au dobândit abilități de comunicare și creativitate prin  exprimarea liberă a propriilor  idei și trăiri.

La  ora de Matematică și explorarea mediului, am început prin a vorbi despre diferite medii de viață și împreună am căutat informații despre junglă, savană, pădurea tropicală. Tot în această secvență de lecție am prezentat elevilor diferite frunze de copaci și am identificat ce fructe fac și ce animale se hrănesc cu acestea. Ca sarcină de lucru la matematică, elevii au primit o fisă de lucru care le-a fost trimisă de regele Leon, cu exercitii și probleme cu teme din povestirea audiată/citită, la rezolvarea cărora au trebuit să folosească operațiile de adunare, scădere și înmulțire. Exercițiile au fost rezolvate atât la tablă cât și pe fișele individuale de lucru. În partea de final a orei, pentru  activitatea să fie mai relaxată, elevii au primit fise cu jumătăți de coroane: pe unele erau scrise înmulțiri în timp pe altele erau scrise rezultatele; elevii au avut sarcina de a decupa și lipi perechile potrivite.

Ultima oră a fost cea de Arte vizuale și abilități practice. Împreună cu elevii, cu ajutorul tehnicii origami, am confecționat o coroană regală. Am urmărit un tutorial pe youtube, le-am explicat modul de plierea a hârtie și în final fiecare elev al clasei a II-a avea propria coroană. Am avut o discuție liberă despre cine poate purta o coroană și care sunt drepturile și îndatoririle celui care o poartă, precum și despre drepturile și îndatoririle  persoanelor care fac parte  dintr-o împărăție/țară/comunitate.

În concluzie, folosirea povestirii în procesul instructiv-educativ este o necesitate care se încadrează în cerințele noilor paradigme ale educației. Prin folosirea povestirii într-un proiect transdisciplinar, elevii pot dobândi cu ușurință cunoștințe, abilități și priceperi.  Folosind povestirea în procesul de predare – învățare – evaluare stimulăm creativitatea elevilor și descoperim împreună lucruri interesante, elevii având propiile interpretări și idei, iar noi, ca și cadre didactice, trebuie să îi încurajăm să și le exprime.

 

Elena Tătar

Articole asemănătoare

Din spatele cortinei

Iată aici structura pe scurt a unei povești  Formula de introducere în poveste:  ”A fost odată ca niciodată…” Începutul -platforma- Cine? Ce? Unde? Când? Conflictul– apare o problemă ce trebuie

citește mai departe »

Newsletterul “EduStory”

Înscrie-te aici ca să primești informații sau resurse care să te inspire
pentru cum să povestești sau să faci prezentări memorabile și cu impact