Atelier de Cuvinte

Povestește și creează! Tehnică interactivă de grup

Argumentarea alegerii temei: în structura grupei de preșcolari predomină copii cu inteligență lingvistică , kinestezică și interpersonală; sistematizarea și verificarea cunoștințelor despre textele literare învățate; stimularea gândirii și creativității copiilor pentru a analiza , compara , căuta și dezvolta soluții pentru problemele reale; exersarea capacității de exprimare verbală; oferirea posibilității afirmării libere a opiniilor; dezvoltarea spiritului de echipă și interrelațioarea în cadrul grupului; dezvoltarea tipurilor de inteligență (lingvistică , interpersonală etc.); dezvoltă deprinderea de a asculta activ.

Tema anuală de studiu: ,, Ce și cum exprimăm ceea ce simțim”

Proiectul: ,, Eu simt , eu creez , eu exprim!”

Subtema săptămânii: ,, Lumea poveștilor”

Domeniul: Limbă și comunicare – Educarea limbajului

Unitatea de învățare: Comunicare și expresivitate

Subiectul ludic: ,, Pungușa cu doi bani”, de Ion Creangă – dramatizare

 

Obiective:

De referință: – să fie capabil să creeze (cu ajutor) structuri verbale , mici dramatizări , utilizând intuitiv elemente expresive;

Cognitive: – să redea structuri verbale potrivite rolurilor interpretate , respectând expresivitatea;

  • să formuleze propoziții , exprimând idei , soluții la situațiile problemă create;

 

Afectiv – atutudinale: – să se implice activ în interpretarea rolurilor și exprimarea opiniilor;

Psihomotrice: – să execute mișcările specifice rolului asumat.

 

Srategii didactice: 

Metode și procedee: tehnica ,,Story telling and creative writing”, explicația;

Mijloace didactice: costumații pentru povestea ,, pungușa cu doi bani”, de Ion Creangă, elemente de decor;

 

Forme de organizare: frontal , individual , în grup;

Evaluare ( criterii de evaluare): – alcătuire de propoziții dezvoltate , utilizarea corectă a noțiunilor , originalitatea și calitatea soluției la situații problemă , viabilitatea soluției , capacitatea de argumentare , prezentare a ideilor.

Resurse: – Umane – 20 de preșcolari de grupă mare;

  • Temporale – 30 minute
  • Spațiale – sala de grupă

 

Implicarea părinților: procurarea costumelor și măștilor pentru povestea ,,Pungușa cu doi bani”, de Ion Creangă.

Transpunerea în practică a temei

Organizarea activității: – asigurarea condițiilor necesare bunei desfășurări a unei activități; – aerisirea sălii de grupă; – pregătirea costumelor și măștilor; – intrarea copiilor în sală.

Desfășurarea activității:

După anunțarea temei și a obiectivelor , explic rtegula tehnicii , invit copiii să-și aleagă rolurile , să se costumeze și să-ți așeze măștile ( povestitorul , cocoșul , găina , moșul , baba , vizitiul , boierul).

 

Stabilim ideile principale ale poveștii.

Derulăm povestea – dramatizare:

Opresc povestea în 5 momente.

Adresez întrebări , copiii răspund , emit idei , alcătuiesc propoziții , crează soluții.

  1. Prima oprire și întrebare: ,, De ce povestea se numește ,,Punguța cu doi bani” și nu ,,Punguța fermecată”?
  2. A doua oprire și întrebare: ,, De ce autorul a ales un cucoș, o pasăre domestică și nu un dinozaur?”
  3. A treia oprire și întrebare: ,, De ce nu s-a speriat cocoșul când a fost prins și aruncat în fântână sau cuptor?”
  4. A patra oprire și întrebare: ,,Când își dă seama boierul că cocoșul are puteri magice?”
  5. A cincea oprire și întrebare: ,, Ce mesaj se desprinde din poveste?”

Preșcolarii au fost  foarte încântați de activitatea desfășurată , au intrat în pielea personajelor, sau concentrat asupra situației din poveste, au folosit forme de exprimare specifică atât limbii române , cât și celei populare.

Atât povestirea cât și dramatizarea , reprezintă una dintre cele mai îndrăgite activități dirijate care satisface nevoia de cunoaștere și de afectivitate a copiilor, stimulându-le imaginația și dezvoltăndu-le cadrul optim de comunicare.

 

Botezatu Elena Gabriela

 

Bibliografie: Milman, Elana, Reflective teaching through Arts and Creativity, 2010;

XXX, Curriculum pentru educația timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, București, 2008.

Articole asemănătoare

Din spatele cortinei

Iată aici structura pe scurt a unei povești  Formula de introducere în poveste:  ”A fost odată ca niciodată…” Începutul -platforma- Cine? Ce? Unde? Când? Conflictul– apare o problemă ce trebuie

citește mai departe »

Newsletterul “EduStory”

Înscrie-te aici ca să primești informații sau resurse care să te inspire
pentru cum să povestești sau să faci prezentări memorabile și cu impact