Atelier de Cuvinte

Povestește și creează! Tehnică interactivă de grup

În structura grupei de preșcolari predomină copii cu inteligență lingvistică, kinestezică și interpersonală; sistematizarea și verificarea cunoștințelor despre textele literare învățate; stimularea gândirii și creativității copiilor pentru a analiza , compara , căuta și dezvolta soluții pentru problemele reale; exersarea capacității de exprimare verbală; oferirea posibilității afirmării libere a opiniilor; dezvoltarea spiritului de echipă și interrelațioarea în cadrul grupului; dezvoltarea tipurilor de inteligență (lingvistică , interpersonală etc.); dezvoltă deprinderea de a asculta activ.

 

Obiective:

De referință: – să fie capabil să creeze (cu ajutor) structuri verbale , mici dramatizări , utilizând intuitiv elemente expresive;

Cognitive: – să redea structuri verbale potrivite rolurilor interpretate , respectând expresivitatea;

  • să formuleze propoziții , exprimând idei , soluții la situațiile problemă create;

 

Afectiv – atutudinale: – să se implice activ în interpretarea rolurilor și exprimarea opiniilor;

Psihomotrice: – să execute mișcările specifice rolului asumat.

 

După anunțarea temei și a obiectivelor , explic regula tehnicii , invit copiii să-și aleagă rolurile , să se costumeze și să-ți așeze măștile ( povestitorul , cocoșul , găina , moșul , baba , vizitiul , boierul).

 

Stabilim ideile principale ale poveștii.

Derulăm povestea – dramatizare:

Opresc povestea în 5 momente.

Adresez întrebări , copiii răspund , emit idei , alcătuiesc propoziții , crează soluții.

Atât povestirea cât și dramatizarea , reprezintă una dintre cele mai îndrăgite activități dirijate care satisface nevoia de cunoaștere și de afectivitate a copiilor, stimulându-le imaginația și dezvoltăndu-le cadrul optim de comunicare.

 

Porf. Botezatu Elena Gabriela

 

Bibliografie: Milman, Elana, Reflective teaching through Arts and Creativity, 2010;

XXX, Curriculum pentru educația timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, București, 2008.

Articole asemănătoare

Newsletterul “EduStory”

Înscrie-te aici ca să primești informații sau resurse care să te inspire
pentru cum să povestești sau să faci prezentări memorabile și cu impact