Atelier de Cuvinte

Cum putem utiliza povestirea în învățarea socio-emoțională? 

În acest articol este vorba despre importanța învățării socio-emoționale și a competențelor în cadrul sistemului educațional, menționându-se că aceste concepte sunt relativ noi și că au apărut ca răspuns la provocările lumii contemporane. După cum știm, Curriculumul Național se concentrează pe formarea de competențe, considerându-le parte esențială a profilului de formare al absolventului, depășind simpla preocupare pentru conținuturile de învățare.

În continuare, se definește termenul de „competență”, evidențiindu-se că acesta implică utilizarea cunoștințelor, abilităților și aptitudinilor personale, sociale și/sau metodologice în diverse contexte. Se menționează faptul că în Cadrul European de referință pentru învățarea pe tot parcursul vieții(2018) stabilește 8 competențe cheie, inclusiv cele personale, sociale și de a învăța să înveți. Articolul prezintă modelul CASEL al învățării socio-emoționale, prezentând cele 5 componente de bază: conștiință de sine, managementul propriilor resurse, conștiință socială, abilități de relaționare și luarea deciziilor responsabile.Modelul CASEL reprezintă un model care poate fi implementat în diferite etape de dezvoltare ale copiilor, dar și în contexte cultural variate. De asemenea, se subliniază că dezvoltarea competențelor socio-emoționale este un proces gradual și complex, influențând rezultatele academice, starea de bine și daptarea la mediul înconjurător. Familia și mediul au un impact semnificativ asupra bunăstării socio-emoționale a copilului, iar școala poate juca un rol crucial în formarea unor modele de relaționare sănătoase.

Se argumentează că povestirea poate contribui la formarea competențelor socio-emoționale în procesul actului didactic, având valoare informativă și formativă uriașă.

Articolul evidențiază importanța creativității și pasiunii cadrului didactic în implementarea acestei metode în desfășurarea lecțiilor la clasă și include câteva exemple de bune practici, precum utilitatea povestirii în diverse domenii de învățare sau desfășurarea de proiecte educaționale interdisciplinare, printre altele.

În concluzie, articolul evidențiază că povestirea poate fi o metodă eficientă în dezvoltarea competențelor socio-emoționale, oferind exemple concrete de aplicare în cadrul procesului educațional.

 

Prof.înv.primar Lăcrămioara Gherguț 

Liceul Teoretic Traian Vuia Făget, Timiș 

 

Bibliografie 

  1. Ardelean, A., & Mândruț, O. (coord.) (2012). Didactica formării competențelor. Arad: Vasile Goldiș. University Press. Disponibil la: https://www.uvvg.ro/docs/cercetare/cdep/Didactica-competente-final.pdf. Consultat: 24.02.2023. 
  2. Cadrul de definire a rezultatelor învățării (n.d.). Eurspace (blog). Disponibil la: https://eurspace.eu/ro/ecvet-platform-5/kit-ul-pedagogic/cadrul-de-definire-a-rezultatelor invatarii/. Consultat: 25 februarie 2023. 
  3. Recomandarea consiliului privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (2018, 22 mai). Disponibil la: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&fro m=EN. Consultat: 25 februarie 2023.
  4. Ștefănescu, C. (2009). Didactica activității instructiv-educative din grădiniță. Focșani: Ed. Terra.
  5. What is the CASEL framework? (n.d.). Casel (site). Disponibil la: https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-is-the-casel-framework/. Consultant: 26 februarie 2023. 

Articole asemănătoare

Newsletterul “EduStory”

Înscrie-te aici ca să primești informații sau resurse care să te inspire
pentru cum să povestești sau să faci prezentări memorabile și cu impact