Atelier de Cuvinte

Arta povestirii- metoda de dezvoltarea a empatiei și a autocunoașterii din sfera inteligenței emoționale

 „A fost odată ca niciodată… două fete foarte frumoase, pe una o chema Poveste și pe  cealaltă Adevăr. Erau cele mai bune prietene, dar într-o zi au început să se certe, ca multe  dintre femei, pentru că nu cădeau de acord în privința întâietății frumuseții lor. Fiecare  spunea că ea e mai frumoasă decât cealaltă. Dar, nu după mult timp, și-au dat seama că sunt  prea subiective și nu au cum să decidă ele singure. Au hotărât, deci, să meargă pe rând până  în mijlocul orașului, iar cea care va întâlni mai mulți oameni, care o vor saluta și vor vorbi  cu ea, este deci «cea mai frumoasă». Zis și făcut! 

Prima a fost Adevăr. Dar nu a prea întâlnit mulți oameni pe stradă, ba unii chiar fugeau de  ea. Atunci, ca să nu piardă concursul de frumusețe, si-a aruncat hainele de pe ea. Poate  astfel, și-a zis ea, va atrage atenția cuiva. Dar niciun rezultat. Speriată și neîncrezătoare,  după experiența prietenei sale, a pornit și Poveste prin oraș și, încet-încet, oamenii s-au  apropiat tot mai mult, încât atunci când a ajuns în centrul orașului, toți oamenii erau în jurul  ei, să o privească și să o îmbrățișeze.  

Poveste câștigă astfel concursul de frumusețe. Apoi își căută prietena și îi spuse: «Draga  mea, nimeni nu vrea să vadă adevărul și mai ales adevărul …gol-goluț!» Atunci Poveste luă  haina ei multicoloră și îmbrăcă Adevărul. Se spune că de atunci toți oamenii iubesc  Adevărul… în haina unei Povesti!” (poveste populară) 

Această narațiune este arta poetica a oralității dar și a artei educației în sine. Dezideratul  educațional suprem este acela de a educa, de a livra un mesaj de înțelepciune sau un set de  informații, care să fie asimilate de către elev în așa manieră încât să poată transfera și aplica  acest volum de informații în viața reală. Elevul are absolută nevoie de aceste achiziții 

obținute în școală, pentru a se dezvolta cognitiv și psiho-emoțional, dar nu e de ajuns să i se  predea conținutul ci e extrem de important modul în care livrăm aceste conținuturi. Cum  facilităm acest proces de predare-învățare? Soluția este metoda povestirii, ca oralitate prin  excelență. Povestile în educație îmbracă o predare științifică cu haina umană. 

Povestea este un mod de reprezentare a procesului de înțelegere. Încă din cele mai vechi  timpuri ale umanității, omul a observat că trecerea de la necunoaștere la cunoaștere și la a  înțelege ceea ce cunoaște, se concretizează prin povestea spusă. Așadar, dacă povestea ajută  omul la dezvoltarea sa cognitivă, rezultă de aici că narațiunea nu este doar o sursă de  informații și de cunoașteri ci o sursă de descriere a metodei prin care cineva ajunge prin  înțelegere la cunoaștere, devenind vehicul de transmitere a experienței complete și complexe  a omului.  

Sînică Vrînceanu și Radu B. Ghelu, dintr-o perspectivă evoluționistă au numit omul  povestitor ”homo sapiens relator” întrucât, spun ei, abilitățile de povestitor ale omului nu au  apărut brusc ci ca rezultat al unui proces de evoluție a speciei umane, la nivel cognitiv,  povestea fiind rezultatul ultim al evoluției cognitive. 

Conștiința reflexivă, spune Antonio Damassio, cercetător în neuroștiințe, prosefor de  psihologie, filosofie și neurologie, nu doar că a desăvârșit revelația existenței, ci și a permis  indivizilor conștienți să înceapă să-și interpreteze condiția și extraordinar de valoros, să  acționeze! ” Reflecția conștientă și planificarea acțiunii introduce noi posibilități de  gestionare a vieții”. Omul, înarmat cu reflecția conștientă a căutat modele de a găsi  echilibrul homeostatic și a regla nivelul de bunăstare a vieții proprii, creând norme de  comportament care să promoveze binele și să prevină răul, intredicții pentru cei ce au avut  comportament negativ în societate, recompense sau laude pentru cei care au săvârșit o faptă  eroică într-un fel sau altul, forme de consolare pentru cei aflați în suferință, etc. ”Cum să faci  toată această înțelepciune inteligibilă, transmisibilă, persuasivă, aplicabilă, într-un cuvânt  cum s-o faci să prindă, a fost o problema la care s-a găsit o soluție” afirmă Damasio. Iar  răspunsul este din nou: arta narativă. Povestirea este ceva ce creierul practică în mod natural  și implicit. Arta aceasta implicită a creat sinele nostru, mărturisește Damasio.

Poveștile devin vindecătoare prin întrebarea: Ce ai face pentru personajul principal ca să  scape? Cum ai rezolva tu problema dacă ai fi în locul lui? Răspunzând la întrebare îți dai  propria soluție. Dai răspunsul vindecător în cazul tău. Răspunsul vine mai ușor prin  intermediul poveștii, pentru că se dă într-un context protejat. Povestea oferă acea convenție  sigură care “nu ești tu” deci nu te obligă la nimic și poți spune și face ce dorești fără să  trebuiască să îți asumi vreo responsabilitate. Acestea au puterea de a da curaj omului de  orice vârstă de a ieși dintr-o situație sau o stare de confuzie, de nesiguranță. Însă uneori  această nesiguranță este și bună, pentru că deschide spre noi oportunități. Iar în final după ce  trece tumultul încercărilor, aflăm că totul se termină cu bine și ai speranța în viitor. Eroii din  povești sunt ca și noi, dar devin modele. Ei au curajul, ca într-o situație limită, să facă pasul  potrivit spre izbândă. Personajele iau o decizie, atunci când noi nu putem, într-un moment de  răscruce și intră pe un tărâm nou, ficțional și devin inițiați, schimbați, transfigurați. Astfel,  citind, spunând și ascultând povești și participând cu sufletul, mintea și imaginația în poveste  noi devenim în final inițiați, mai puternici dar nu pe un tărâm fictional ci în viața reală

Poveștile stau la baza experienței umane. Mințile noastre sunt modelate pentru a vedea  povești peste tot. Spunem povești pentru a comunica unii cu alții, pentru a da un sens lumii,  pentru a ne bucura pe noi înșine și pe semenii noștri. Povestirea este o metodă sau un  procedeu în cadrul altei metode, extrem utilă și binefăcătoare pentru orice materie. Să ne  imaginăm că personajul Adevăr, din povestea de mai sus, este de fapt materia predată,  produsul educațional, oricare ar fi el, iar Povestea este tocmai cadrul, care întregește, unește,  contextualizează și leagă toate informațiile predate într-un tot unitar. Ca să înțeleagă materia  predată, elevul își face în mintea sa, o poveste. In mod reflex atunci când primim o  informație, creierul nostru vizualizează informația și îi dă sens. Iar dacă primește un sens,  acea informație devine proprie elevului, se așează în mintea și emoția sa. 

Arta în general și arta povestirii în cazul nostru, ajută elevul să înțeleagă, să vadă imaginea de  ansamblu a unei situații de învățare. Perspectiva creativă este activată și mereu va oferi  relaxare și o detașare constructivă, ce ajută învățarea.  

Elevul este invitat să vadă materia predată, din mai multe puncte de vedere și să o asimileze  în mod natural, implicit, fără impunere și presiune. 

Nu cred că există materie, care să nu poată fi predată prin metoda povestirii. Este adevărat că  și profesorul de matematică, de exemplu, este astfel obligat să iasă din zona de confort. Dar  în acest chip lecția începe să aibă sens, aplicabilitate și pentru elev.  

Partea dreaptă a cortexului, care se ocupă de inteligența emoțională, creativitate și  imaginație, nu este o zona de acces numai pentru elevii creativi, mai înclinați spre profilul  artistic-uman, filologie, etc. Nu! Ci este o componentă a tuturor elevilor, independent de  înclinațiile lor spre științe sau arte. Gândirea creativă este una de ansamblu și prin urmare e  de folos tuturor. Tocmai de aceea arta și arta povestirii, în cazul nostru, poate fi parte  integrantă din sistemul amplu al pedagogiei și nu distruge sau deraiază ci ajută, împlinește,  întregește percepția și asumarea produsului educațional. 

Ca practician, adică artist povestitor am călătorit și am spus povești în școli din lumea  întreagă, precum Iran, Kenya, Coreea de Sud, Maroc, Thailanda, Ungaria, Belgia,  Danemarca, Germania, etc. Totodată am întâlnit mulți povestitori-pedagogi, care aplică la  clasă această metodă, pentru că este extrem de utilă și întăritoare în amplul proces  educațional. Iar modul de a prezenta o materie exactă, nu doar în cadrul orelor de artă, prin  povestire are efecte puternice, imediate și temeinice în zona gândirii critice dar și a  inteligenței emoționale.  

Inteligența emoțională (EQ) este definită prin abilitatea de a percepe, evalua și controla  propriile emoții. În vreme ce această conștiință de sine este importantă, la fel de valoroase se  dovedesc și abilitățile de a înțelege, interpreta și răspunde la nevoile emoționale ale celor din  jur. Daniel Goleman împarte acestă inteligență în 5 componente: autocunoașterea, stăpânirea  de sine, motivația intrinsecă, empatia și abilitățile sociale. 

Urmărim să devoltăm la copilul ascultător de povești, competența de autocunoaștere, de  identificare ale propriilor trăiri și de empatie față de ceilalți. Copilul de 7-8 ani își pune la  muncă rațiunea pentru a putea înțelege mesajul din poveste și apoi prin procesul de  transferabilitate, să își asume și să aplice bagajul infomațional dobândit.

 

Programul ”Povești ca să crești” 

În cercetarea mea de doctorat deja în curs, am desfășurat pe parcursul acestui an școlar  (2022-2023) câte un atelier de povești și jocuri, o data pe lună, la trei clase de a II a din  instituțiile școlare din Arad. Metoda noastră aplicată și studiată de-a lungul a zece ani în  școlile de nivel primar din toată țara dar mai cu seamă din orașele Arad și Timișoara, s-a  conturat în mod intuitiv pe structura unei lecții de predare clasice. Programul nostru se  numește ”Povești ca să crești” și urmăreșete dezoltarea competențelor de autocunoaștere și  empatia, din sfera inteligenței emoționale (EQ). 

La nivelul elevilor se constată un deficit mare de atenție, de concentrare, de apetit pentru  lectură, de cunoaștere în general prin experiența proprie, lenea, dezinteresul și ”amputarea”  intelectuală prin procedura ”la un click distanță”. Problema digitalizării încă din primii ani de  viață, lipsa de modele reale din partea adulților fiind tot mai relevante în această direcție a  formării trunchiate și tot mai distorionate ale copilului. Toate aceste punte deficitare aduc după  sine și o neputință în sfera autocunoașterii autentice precum și a abilității de empatizare cu  ceilalți. 

Soluția este metoda artei povestirii, care îmbunătățește predarea și dezvoltă inteligența  emoțională a elevilor, transmite informații, educă, influențează și bine dispune în mod non invaziv, dar garantat. 

Povestea orală poate să transforme orice materie predată, într-un eveniment memorabil  pentru elev, astfel încât învățarea să fie palpitantă, vie și plină de entuziasm.. 

Metoda propusă de mine care e bazată pe arta povestirii urmează același schelet cu cel al  lecției de transmitere și însușire de cunoștințe noi. Procesul principal de organizare a sistemului  de învățământ este lecția, predarea lecției, care e provocată de dascăl și se răsfrânge asupra  elevilr în mod classic. Lecția de transmitere și însușire de cunoștințe noi este primul tip de  predare și cel mai important totodată. Structura acesteia se desfășoară pe parcursul orei de curs,  respectiv 45-50 minute, în șapte etape:

Nr. Lecția de transmitere și însușire de  cunoștințe noi Metoda ”Povești ca să crești”
1.  Organizarea lecției -2 min.  Cucerirea – câștigarea interesului elevilor și  captarea atenției prin joc de cunoaștere -2 min
2.  Captarea atenției -3-5min  Energizarea – activitate motrică și de echipă – 3-5 min
3.  Comunicarea titlului și a obiectivelor -2-3  min Decolarea– anunțarea titlului poveștii și  pregătirea situației de povestire – 2 min
4.  Conținutul, predarea propriu-zisă a noului  capitol -20 min Zborul în imaginar – ascultarea și participarea  activă în procesul de narare a poveștii – 20 min
5.  Fixarea și consolidarea cunoștințelor – 4-5  min Aterizarea în realitate – joc -formulă motrică și  de sincron prin care elevii sunt ghidați delicat  din imaginar înapoi în realitatea clasei – 2 min
6.  Asigurarea feedback-ului și a retenției de  informații – 15 min Transferul – joc/activități cu valențe dramatice,  improvizații, prin care se verifică dacă  informațiile predate/transmise prin poveste, au  fost înțelese, preluate, asumate și pot fi aplicate  în contexte diferite, specifice fiecărui elev – 15  min
7.  Încheierea organizată a lecției, tema sau  ceea ce au elevii de învățat -1 min Acțiune și entuziasm – joc de sincron, ce  implică motricitate și dă imbold elevului să  aplice informația achiziționată într-un nou  context, percepută ca pe o tema de casă  plăcută, pe care elevul nu vrea ci își dorește să  o facă -2-3 min

 

Metoda aceasta de reorganizare a lecției se realizează prin intermediul jocului,  activităților dramatice, povestirii și a improvizației. Deși am ales teme specific pentru abordarea  noastră, cum ar fi curajul, empatia, bunele manière, prietenia adevărată, iubirea atutentică de sine  și de aproapele, etc. Cu toate acestea, metoda ”Povești ca să crești” poate să contextualize orice  materie și temă predate. Iată marea sa funcționalitate. Din această nouă perspectivă, predarea  devine energică, plină de entuziasm, inovatoare, surprinzătoare și capabilă să stârnească interesul  deplin al elevilor, reușind astfel să transmită produsul educațional și obținând feedback-ului și  retenția de informații din partea elevilor, non invaziv, dar sigur. 

În cazul cercetării mele de doctorat, în mod alternativ, într-un atelier urmărim dezvoltarea  autocunoașterii, în următorul îmbunătățirea empatiei. Metodele de cercetare sunt fișele de  observații, temele individuale și interviurile de final cu grupurile țintă. Iată fișele de observații ce identifică indicatorii comportamentali specifici, după cum urmează:

Nr.  Autocunoaștere  Empatie
1.  capacitatea de a conștientiza  emoțiile ascultarea activă
2.  capacitatea de a exprima  

propriile emoțiile

capacitatea de recunoaștere a emoțiilor celuilalt
3.  capacitatea de a controla  

propriile emoțiile

capacitatea de a înțelege emoțiile celuilalt
4.  auto-evaluarea propriilor  emoții  capacitate de a oferi soluții la nevoile celuilalt 
5.  încrederea în sine adecvat  capacitatea de a manifesta un comportament  în relațiile interumane în situații specific

 

Cercetarea a demarat în septembrie 2022, odată cu începere anului școlar. Până în present  am desfășurat 7 și cele 10 ateliere ”Povești ca să crești” bazate pe metoda artei povestirii, mai sus  prezentată. La finalul fiecărui atelier, s-au întocmit fișele de observație pentru fiecare elev  participant, din toate cele trei clase aflate sub observație. Iata situația în care ne aflăm, 

Pe lângă fișa de observații, elevii au realizat teme în urma fiecărui atelier, cu tematica  urmărită, anume autocunoaștere și empatia. Iar rezultatele sunt foarte bune. Nu li s-a impus tema,  tocmai pentru a le dat libertatea de a alege dacă vor sau nu să depună acest efort individual, în  plus. Dar 95% dintre ei, au venit cu tema făcută, unii chiar au realizat munca individual până nu  s-a terminat atelierul. Iar dacă unii nu apucaseră să aducă proiectul pe data următoare, cu  certitudine o aduceau ulterior și îmi semnalau aceasta, ca să iau la cunoștință faptul că au fost  harnici, temeinici și aveau o atitudine de mândrie și bucurie, căci și-au făcut treaba. Mai mult  decât atât, doreau mult să le observ lucrarea și să o apreciez. Practic căutau cu plăcere și  încredere, validarea mea, dascăl.

Din exepriența mea de 12 ani ca profesor de actorie în educație, cu beneficiari cu vârstele  cuprinse între 3 ani și 18 ani, am învățat, la rândul meu, să mă bazez pe viul din relația profesor  și elev, care nu poate fi înlocuit cu nimic. Impactul comunicării în timp real, direct, verbal, non verbal și paraverbal, care va cuceri, convinge și impacta elevul, mai mult decât orice.  

În concluzie, comunicarea prin predare sunt în esență forme de a spune povești elevilor.  Putem preda în mod interactiv și eficient totodată, prin arta povestirii. Iar profesorul este un  povestitor prin excelență. 

 

Giorgiana Elena Popan

Drd. în Arta Povestirii

 

Bibliografie: 

Bettelheim, Bruno, Psihanaliza basmelor, Editura Univers, București, 2017 

Bocoș,M., Jucan,D, Teoria și metodologia instruirii. Repere și instrumente didactice pentru formarea profesorilor,  Editura Paralela 45, Pitești, 2007 

Bregson, Henry, Râsul.Eseu asupra semnificației comicului, Editura ALL, București,2014 Cretu Tinca, Psihologia vârstelor, Ed. CREDIS-Bucuresti, 2001 

Cuceu, Ion, Fenomenul povestitului, Editura Fundației pentru studii europene, Cluj Napoca, 1999 Damasio, Antonio, Sinele.Construirea creierului conștient, Editura Humanitas, București,2016 Dennett, Daniel, Consciousness Explained, Little Brown & Co., Boston MA, 1991 

Goleman, Daniel, Inteligența emoțională, Editura Curtea veche, București, 2001 

Heathfield,David, Storytelling with our Students. Theniques for telling tales from around the World, Delta  Publishing, Surrey,2014 

Johnstone, Keith, Improvisation and the Theatre, Methuen Drama Publishing, London, 1992 

Lipman D., Improving your Storytelling: beyond the basics for all who tell stories in work or play, August House  Publishers, Atlanta, 1999  

Medlicott, Mary, Importanța poveștilor în primii ani de viață, Didactica Publishing House, București, 2019 Mehedinți Soveja, Simion, Altă creștere.Școala muncii, Editura Rotonda, Pitești, 2009 

Newberg, Andrew, Waldman,Mark, Robert, Cuvintele îți modelează creierul, Editura Curtea Veche, București, 2019 Nișcov,Viorica, A fost de unde n-a fost. Basmul popular românesc, Editura Humanitas, București, 1996 Ovidiu Bârlea, Mica enciclopedie a poveştilor româneşti, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976 Păsăreanu, Eugen, Introducere în pedagogia teatrală, Editura Eikon, București,2021 

Pearmain, Elisa Davy,Once Upon a Time…Storytelling to Teach Character and Prevent Bullying, Publisher  Character Development Group Inc., Greensboro,2006 

Propp, V.I., Morfologia basmului, Editura Univers, București, 1970 

Propp,Vladimir, Rădăcinile istorice ale basmului fantastic, Editura Univers, București, 1973 

Read Mc Donald M., The Storyteller’s Start-Up Book: Finding, Learning, Performing and Using Folktales, August  House Publishers , 1993  

Read MacDonal,Margaret, MacDonald Whitman, Jennifer, Whitman Forest, Nathaniel, Teaching with  Story.Classroom conection to storytelling, August House Inc.Publishing, Atlanta, 2013 

Rodari, Gianni, Gramatica fanteziei, Introducere ăn arta de a născoci povești, Editura Art, București, 2016 Stan, Liliana, coord., Dezvoltarea copilului și educația timpurie, Editura Polirom, Seria Collegium, Iași, 2016 

Szentagotai-Tătar, Aurora,David, Daniel, coord., Tratat de psihologie pozitivă, Editura Polirom, Seria Collegium,  Iași, 2017 

Van Gennep, Arnold, Formarea legendelor, Editura Polirom, Iași, 1997 

Vrânceanu,Sînică, Ghelu,Radu, Bogdan, Storytelling. Metoda Povestitorul, Editura Panta Rhei, 2021 

Articole asemănătoare

Din spatele cortinei

Iată aici structura pe scurt a unei povești  Formula de introducere în poveste:  ”A fost odată ca niciodată…” Începutul -platforma- Cine? Ce? Unde? Când? Conflictul– apare o problemă ce trebuie

citește mai departe »

Newsletterul “EduStory”

Înscrie-te aici ca să primești informații sau resurse care să te inspire
pentru cum să povestești sau să faci prezentări memorabile și cu impact