Atelier de Cuvinte

Arta povestirii- metoda de dezvoltarea a empatiei și a autocunoașterii din sfera inteligenței emoționale

Arta, în general, și arta povestirii, în cazul nostru, ajută elevul să înțeleagă, să vadă imaginea de  ansamblu a unei situații de învățare. Perspectiva creativă este activată și mereu va oferi  relaxare și o detașare constructivă, ce ajută învățarea.

Elevul este invitat să vadă materia predată, din mai multe puncte de vedere și să o asimileze  în mod natural, implicit, fără impunere și presiune.

Programul nostru se  numește ”Crești prin povești” și urmărește dezvoltarea competențelor de autocunoaștere și  empatia, din sfera inteligenței emoționale (EQ).

 ”Crești prin povești”

  • Cucerirea – câștigarea interesului elevilor și captarea atenției prin joc de cunoaștere -2 min.
  • Energizarea – activitate motrică și de echipă – 3-5 min.
  • Decolarea – anunțarea titlului poveștii și pregătirea situației de povestire – 2 min.
  • Zborul în imaginar – ascultarea și participarea activă în procesul de narare a poveștii – 20 min.
  • Aterizarea în realitate – joc -formulă motrică și de sincron, prin care elevii sunt ghidați delicat  din imaginar înapoi în realitatea clasei – 2 min.
  • Transferul – joc/activități cu valențe dramatice, improvizații, prin care se verifică dacă  informațiile predate/transmise prin poveste, au  fost înțelese, preluate, asumate și pot fi aplicate  în contexte diferite, specifice fiecărui elev – 15
  • Acțiune și entuziasm – joc de sincron, ce implică motricitate și dă imbold elevului să  aplice informația achiziționată într-un nou  context, percepută ca pe o temă de casă  plăcută, pe care elevul nu vrea, ci își dorește să  o facă – 2-3 min.

Putem preda în mod interactiv și eficient totodată, prin arta povestirii, întrucât profesorul este un povestitor prin excelență.

 

Drd. Giorgiana Elena Popan

Facultatea de Teatru si TV, UBB, Cluj Napoca

 

Bibliografie:

Bettelheim, Bruno (2017). Psihanaliza basmelor. București: Editura Univers.

Bocoș, M., Jucan, D. (2007). Teoria și metodologia instruirii. Repere și instrumente didactice pentru formarea profesorilor. Pitești: Editura Paralela 45.

Bregson, Henry(2014). Râsul.Eseu asupra semnificației comicului. București: Editura All.

Cretu, Tinca (2016). Psihologia vârstelor. București: Editura Polirom.

Cuceu, Ion (1999). Fenomenul povestitului. Cluj Napoca: Editura Fundației pentru studii europene.

Damasio, Antonio (2016). Sinele.Construirea creierului conștient.București:Editura Humanitas.

Dennett, Daniel (1991). Consciousness Explained. Boston: Little Brown & Co. Publishing.

Goleman, Daniel (2001). Inteligența emoțională. București: Editura Curtea veche

Heathfield,David (2014). Storytelling with our Students. Theniques for telling tales from around the World, Surrey: Delta  Publishing.

Johnstone, Keith (1992). Improvisation and the Theatre. London: Methuen Drama Publishing.

Lipman, Doug (1999). Improving your Storytelling: beyond the basics for all who tell stories in work or play. Atlanta: August House Publishers.

Medlicott, Mary (2019). Importanța poveștilor în primii ani de viață. București: Didactica Publishing House

Mehedinți Soveja, Simion (2009). Altă creștere.Școala muncii. Piteștoi: Editura Rotonda.

Păsăreanu, Eugen (2021). Introducere în pedagogia teatrală. București: Editura Eikon.

Pearmain, Elisa Davy (2006). Once Upon a Time…Storytelling to Teach Character and Prevent Bullying. Greensboro: Publisher Character Development Group Inc.

Propp, Vladimir (1970). Morfologia basmului. București: Editura Univers.

Propp,Vladimir (1973). Rădăcinile istorice ale basmului fantastic. București: Editura Univers

 

 

Articole asemănătoare

Newsletterul “EduStory”

Înscrie-te aici ca să primești informații sau resurse care să te inspire
pentru cum să povestești sau să faci prezentări memorabile și cu impact